Δίδακτρα

Η εγγραφή στη σχολή μας είναι χωρίς χρέωση.

Το δοκιμαστικό μάθημα γνωριμίας είναι δωρεάν.

Η πληρωμή των μηνιαίων διδάκτρων κάθε μαθήματος γίνεται την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα.

Αν κάποιος ξεκινήσει τα μαθήματα μετά την πρώτη εβδομάδα κάποιου μήνα τότε, ειδικά και μόνο για τον μήνα αυτό, τα δίδακτρα θα είναι ανάλογα με το χρονικό διάστημα που απομένει. Απ΄ τον επόμενο μήνα μπαίνει κανονικά στο σύστημα της «πρώτης βδομάδας του μήνα»

 

 

ArtsHub

Λεωφ. Βουλιαγμένης 201, Δάφνη 172 35
Tηλ: 213 090 7816 από σταθερό
69 4851 6110 από κινητό
Email: info@artshub.gr

 

Pin It on Pinterest